Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Rima Minkutė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Lektorius
rima.minkute@lsmuni.lt

327291

5619
Kristina Ramanauskienė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Profesorius
Kristina.Ramanauskiene@lsmuni.lt

327290

5603
Indrė Šveikauskaitė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Lektorius
indre.sveikauskaite@lsmuni.lt

327291

5619
Birutė Varanavičienė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Asistentas
Birute.Varanaviciene@lsmu.lt

326454

Loreta Vekterienė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Studijų administratorius
loreta.vekteriene@lsmu.lt
Brigita Venclovaitė

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Asistentas
brigita.venclovaite@lsmu.lt

327291

5619
Modestas Žilius

MA Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra

Lektorius
modestas.zilius@lsmuni.lt

327291

5627
Valdas Jakštas

MA Farmacijos fakultetas
Farmacinių technologijų institutas

p.p.
Instituto vadovas
Valdas.Jakstas@lsmuni.lt

327249

5602
Aidas Gintaras Adomaitis

MA Farmacijos fakultetas
Farmacinių technologijų institutas
Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Projekto laborantas
aidasgintaras.adomaitis@lsmu.lt
Gabrielė Balčiūnaitė

MA Farmacijos fakultetas
Farmacinių technologijų institutas
Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Gabriele.Balciunaite@lsmuni.lt

327249

5628
Justina Kamarauskaitė

MA Farmacijos fakultetas
Farmacinių technologijų institutas
Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
justina.kamarauskaite@lsmu.lt
5602