Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Valdas Jakštas

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

Prodekanas
Fakulteto vadovas
valdas.jakstas@lsmuni.lt

327249

5602
Ramunė Morkūnienė

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

Dekanas
Fakulteto vadovas
ramune.morkuniene@lsmuni.lt

327248

5606
Jurga Bernatonienė

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

p.p.
Fakulteto tarybos pirmininkas
jurga.bernatoniene@lsmuni.lt

328304

5659
Audronė Česonienė

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

Raštinės vedėjas
audrone.cesoniene@lsmuni.lt

327248

5604,5605
Irena Gervienė

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

Specialistas informaciniam darbui
irena.gerviene@lsmuni.lt

327248

5604,5605
Lina Raudonė

MA Farmacijos fakultetas
Dekanatas

Studijų koordinatorius
lina.raudone@lsmuni.lt

327249

5628
Liudas Ivanauskas

MA Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Profesorius
Katedros vedėjas
liudas.ivanauskas@lsmuni.lt

327245

5607,5608
Justė Baranauskaitė

MA Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Asistentas
juste.baranauskaite@lsmuni.lt

327246

5607,5609
Daiva Kazlauskienė

MA Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Lektorius
daiva.kazlauskiene@lsmuni.lt

327246

5607
Asta Kubilienė

MA Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Docentas
asta.kubiliene@lsmuni.lt

327246

5607
Mindaugas Marksa

MA Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

Lektorius
mindaugas.marksa@fc.lsmuni.lt

327246

5607,5609