Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Paulius Gibieža

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
paulius.gibieza@lsmuni.lt
1260
Valeryia Mikalayeva

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Mokslo darbuotojas (Vaiko priežiūros atostogose)
valeryia.mikalayeva@lsmuni.lt

302880

1260
Edgaras Stankevičius

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
edgaras.stankevicius@lsmuni.lt

327257

868748989

5632
Lukas Sveikata

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
lukas.sveikata@lsmu.lt
Lina Jusienė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas (Nėštumo atostogose)
lina.peciulyte@lsmuni.lt
1237
Vilma Petrikaitė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
vilma.petrikaite@lsmuni.lt

327316

868629383

5611
Lukas Žemaitis

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
lukas.zemaitis@lsmuni.lt

326741

6741