Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Violeta Žaliūnaitė

MA Neuromokslų institutas
Elgesio medicinos laboratorija

Mokslo darbuotojas
violeta.zaliunaite@lsmuni.lt

326769

4425
Giedrė Žalytė

MA Neuromokslų institutas
Elgesio medicinos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
giedre.zalyte@lsmu.lt
Rita Getnerienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Registratorius
rita.getneriene@lsmuni.lt

846030033

400
Rasa Zita Krakauskienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Registratorius
rasazita.krakauskiene@lsmuni.lt

846030024

204
Vilma Liaugaudaitė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Administratorius
vilma.liaugaudaite@lsmuni.lt

846030012

305
Juozas Slušnys

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Pagalbinis darbininkas
juozas.slusnys@lsmu.lt
Vilma Steponkienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Ūkio reikalų tvarkytojas
vilma.steponkiene@lsmuni.lt

846030030

109
Dalia Žaromskienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Klinikos paslaugų skyrius

Medicinos statistikas
dalia.zaromskiene@lsmuni.lt

846030033

865991297

400
Ilona Adinavičienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Ambulatorinis konsultacinis skyrius

Psichikos sveikatos slaugytojas
ilona.adinaviciene@lsmuni.lt

846030039

506
Sigita Gelman

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Ambulatorinis konsultacinis skyrius

Gydytojas gastroenterologas
sigita.gelman@lsmuni.lt

326896

6896
Virginija Jasienė

MA Neuromokslų institutas
Palangos klinika
Ambulatorinis konsultacinis skyrius

Bendrosios praktikos slaugytojas
virginija.jasiene@lsmuni.lt

846030029

868640686

403