Kontaktų paieška

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Rimantas Pečiūra

Universiteto vaistinė
Administracijos ir ūkio skyrius

Universiteto vaistinės direktorius
rimantas.peciura@lsmuni.lt

722733

865030861

Saulius Patašius

Universiteto vaistinė
Administracijos ir ūkio skyrius

Vairuotojas-ekspeditorius
saulius.patasius@lsmuni.lt

861547200

Rūta Žobakienė

Universiteto vaistinė
Administracijos ir ūkio skyrius

Universiteto vaistinės direktoriaus pavaduotojas
ruta.zobakiene@lsmuni.lt

240330

861885951

5623
Donata Kružikaitė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
Centrinė vaistinė

Pardavėjas-konsultantas
donata.kruzikaite@lsmuni.lt

387533

Džena Melkūnienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
1 filialas (LSMUL KK konsultacinėje poliklinikoje)

Vaistininkas-konsultantas
dzena.melkuniene@lsmuni.lt

326155

Audronė Milašauskienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
1 filialas (LSMUL KK konsultacinėje poliklinikoje)

Vaistininko padėjėjas
audrone.milasauskiene@lsmuni.lt

722733

Lina Rimdeikienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
1 filialas (LSMUL KK konsultacinėje poliklinikoje)

Vaistininkas-konsultantas
lina.rimdeikiene@lsmuni.lt

326155

Daiva Virkutytė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
1 filialas (LSMUL KK konsultacinėje poliklinikoje)

Vaistininkas-konsultantas
daiva.virkutyte@lsmuni.lt

387533

Inga Norkuvienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
2 filialas (LSMUL KK Kardiolog.kl. ir Akių ligų kl.)

Vaistininkas-konsultantas
inga.norkuviene@lsmuni.lt

221602

Ramutė Lukoševičienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
3 filialas (Medicinos ir farmacijos muziejuje)

Homeopatas - konsultantas
ramute.lukoseviciene@fc.lsmuni.lt

221602

Jurgita Maceinienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
3 filialas (Medicinos ir farmacijos muziejuje)

Vaistininkas-konsultantas
jurgita.maceiniene@lsmuni.lt
Inga Norkuvienė

Universiteto vaistinė
Prekybos skyrius
3 filialas (Medicinos ir farmacijos muziejuje)

Vaistininkas
inga.norkuviene@lsmuni.lt

221602