Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Gintautas Cibulskas

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Docentas
gintautas.cibulskas@lsmuni.lt
Rytė Giedrikaitė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Lektorius
ryte.giedrikaite@lsmuni.lt
Orina Ivanauskienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Asistentas
orina.ivanauskiene@lsmu.lt
Vilma Jasiukaitienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Lektorius
vilma.jasiukaitiene@lsmuni.lt

242931

5031
Vytenis Kalibatas

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Docentas
vytenis.kalibatas@lsmuni.lt

242932

5032
Snieguolė Kaselienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Lektorius
snieguole.kaseliene@lsmuni.lt

327343

5051
Arvydas Kriaučeliūnas

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Asistentas
arvydas.kriauceliunas@lsmuni.lt

242925

5025
Marija Kudrevičiūtė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Asistentas
marija.kudreviciute@lsmuni.lt
Gerda Kuzmarskienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Asistentas
gerda.kuzmarskiene@lsmu.lt
Asta Lignugarienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Lektorius
asta.lignugariene@lsmuni.lt

201569

Loreta Marmienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos vadybos katedra

Lektorius
loreta.marmiene@lsmuni.lt