Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos, el. paštas
Tel. Nr.
Alvydas Grigaitis

Apgyvendinimo paslaugų tarnyba
VA pastatų priežiūros skyrius
Visuomenės sveikatos fakultetas

Sargas-budėtojas
alvydas.grigaitis@fc.lsmuni.lt

363495

Irma.Vilma Kurganovienė

Apgyvendinimo paslaugų tarnyba
VA pastatų priežiūros skyrius
Visuomenės sveikatos fakultetas

Sargas-budėtojas
irma.vilma.kurganoviene@fc.lsmuni.lt
Nijolė Milūnaitė

Apgyvendinimo paslaugų tarnyba
VA pastatų priežiūros skyrius
Visuomenės sveikatos fakultetas

Valytojas
nijole.milunaite@fc.lsmuni.lt
Ramunė Kalėdienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Dekanatas

Dekanas
Fakulteto vadovas
ramune.kalediene@lsmuni.lt

327354

861231744

5052
Paulius Vasilavičius

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Dekanatas

Prodekanas
Fakulteto vadovas
paulius.vasilavicius@lsmuni.lt

327329

5054
Ilona Kybartienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Dekanatas

Dieninių magistrantūros studijų administratorius
ilona.kybartiene@lsmuni.lt

327362

5049
Gabrielė Rubežiutė.-.Šakinienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Dekanatas

Raštinės vedėjas
gabriele.rubeziute.-.sakiniene@fc.lsmuni.lt
Rūta Ustinavičienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Dekanatas

p.p.
Fakulteto tarybos sekretorius
ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

327360

5056
Rūta Ustinavičienė

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Aplinkos ir darbo medicinos katedra

Profesorius
Katedros vedėjas
ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

327360

5056
Šarūnas Alasauskas

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Aplinkos ir darbo medicinos katedra

Asistentas
sarunas.alasauskas@lsmuni.lt

242935

5035
Vidmantas Januškevičius

MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Aplinkos ir darbo medicinos katedra

Docentas
vidmantas.januskevicius@lsmuni.lt

242937

5037