Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Iš viso radau 3128 įrašų (-ą, -us). Paieška vykdoma pagal vardą arba pavardę, arba padalinio pavadinimą, arba pareigas. Visi kontaktai – tuščias paieškos laukelis.
Ligita Zorgevica-Pockeviča

VA Veterinarijos fakultetas
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika

Lektorius

Gabrielė Slavinskienė

VA Veterinarijos fakultetas
Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika
Eksperimentinės ir klinikinės farmakologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Agnė Giedraitienė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Lektorius

Daiva Janulaitytė-Gunther

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Lektorius

327365

2305

daiva.gunther@lsmu.lt

Miglė Kmitienė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Vyresnysis laborantas

Zita Laurikietytė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Vyresnysis laborantas

Jūratė Liegiūtė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Studijų administratorius

Dalė Marčiulionytė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Profesorius

Žaneta Maželienė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Asistentas

Ona Milušauskienė

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Vyresnysis laborantas

Raimundas Mockeliūnas

VA Veterinarijos fakultetas
Mikrobiologijos ir virusologijos institutas

Lektorius

409747

869887700

2301

raimundas.mockeliunas@lsmuni.lt