Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Vacis Tatarūnas

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra

Lektorius

Virgilijus Žitkevičius

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra

Asistentas

Jurga Bernatonienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Profesorius
Katedros vedėjas

Virginija Babrauskienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Laborantas

Algirdas Baranauskas

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Docentas

Silva Baranauskienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Vyresnysis laborantas

387927

5614

socpharm@lsmuni.lt

Jurgita Daukšienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Docentas

Gintautas Drakšas

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Studijų administratorius

Gailutė Drakšienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Docentas

Ugnė Genienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Lektorius

Rima Jūratė Gerbutavičienė

MA Farmacijos fakultetas
Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Docentas