Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Laima Ralienė

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Mokslo darbuotojas

302963

1342

laima.raliene@lsmu.lt

Edmundas Širvinskas

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

326171

6171

sirdiskr@lsmuni.lt

Milda Švagždienė

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Mokslo darbuotojas

Vida Tumynienė

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Laborantas

Jolanta Justina Vaškelytė

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Vincentas Veikutis

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

Jonė Venclovienė

MA Kardiologijos institutas
Klinikinės kardiologijos laboratorija

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Sergio Bordel Velasco

MA Kardiologijos institutas
Ląstelių kultūrų laboratorija

Vyresnysis mokslo darbuotojas

Paulius Gibieža

MA Kardiologijos institutas
Ląstelių kultūrų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Gintarė Jančiukė

MA Kardiologijos institutas
Ląstelių kultūrų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mokslo instituto tarybos sekretorius

Valeryia Mikalayeva

MA Kardiologijos institutas
Ląstelių kultūrų laboratorija

Mokslo darbuotojas