Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Dalia Virvičiūtė

MA Kardiologijos institutas
Populiacinių tyrimų laboratorija

Inžinierius

Paulius Gibieža

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Valeryia Mikalayeva

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Mokslo darbuotojas (Vaiko priežiūros atostogose)

Edgaras Stankevičius

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

327257

868748989

5632

edgaras.stankevicius@lsmuni.lt

Lukas Sveikata

MA Kardiologijos institutas
Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Indrė Januškevičienė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Indrė Januškevičienė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Lina Jusienė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas (Nėštumo atostogose)

Miglė Paškevičiūtė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Jaunesnysis mokslo darbuotojas

Miglė Paškevičiūtė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas

Vilma Petrikaitė

MA Kardiologijos institutas
Vaistų taikinių histopatologijos laboratorija

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

327316

868629383

5611

vilma.petrikaite@lsmuni.lt