Kontaktų paieška

Bendrieji kontaktai

rektoratas@lsmuni.lt, +370 37 327 201

Kontaktai stojantiesiems

komisija@lsmuni.lt, +370 37 361 902, +370 686 10 217

Kontaktai žiniasklaidai

komunikacija@lsmuni.lt, +370 37 395 802
Iš viso radau 10 įrašų (-ą, -us). Paieška vykdoma pagal vardą arba pavardę, arba padalinio pavadinimą, arba pareigas. Visi kontaktai – tuščias paieškos laukelis.

Kontekstinė padalinių rodyklė

Giedrius Palubinskas

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Vadovas

363119

861619245

1243

Giedrius.Palubinskas@lsmuni.lt

Jurinta Bulvičiūtė

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Mindaugas Daugėla

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Vyresnysis specialistas

Vaclovas Gavelis

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Žydrūnė Gustauskienė

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Ramūnas Jokubauskas

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Renalda Juodžentytė

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Andrius Juozapavičius

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius

Nijolė Kažemėkaitė

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Administratorius

363323

867991390

1250

nijole.kazemekaite@lsmu.lt

Justas Raibikis

Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras

Koordinatorius