Slaugos fakultetas

+370 37 327304
Eivenių g. 4
44307 Kaunas